1. Vergi Levhası
  2. Faaliyet Belgesi(Son 6 ay)
  3. Sicil Tasdiknamesi
  4. İmza Sirküleri
  5. Ruhsat Tescil Belgeleri
  6. Güncel İrtibat Bilgileri(Telefon,Fax,E-posta vb.)